Project manager

 

Deze vacature in het kort

Plaats:
Zevenaar
Opleidingsniveau:
HBO
Uren per week:
40
Branches:
Office/IT
Dienstverband:
Fulltime

Als Project Manager ben je verantwoordelijk voor de realisatie van meerdere multidisciplinaire logistieke automatiseringsprojecten, geef je operationeel leiding aan de projectteams, onderhoudt langer termijn contacten met de klanten en optimaliseer je de interne processen.


De Project Manager rapporteert:

 • Hierarchisch aan de Business Unit Manager;
 • Functioneel aan de Client Manager.

Project manager is verantwoordelijk voor:
 • Bewaken van scope, planning, budget en de kwaliteit van een of meerdere projecten in zijn/haar projectportefeuille;
 • Realiseren en zo mogelijk verbeteren van het gebudgetteerde resultaat op het project;
 • Het klant contact gedurende de implementatie van het project en onderhoudt mede de relatie met de klant;
 • Het proactief meedenken over het verbeteren van de interne bedrijfsprocessen.
Vormgeven van projecten:
 • Participeert in presales trajecten;
 • Geeft het project concreet vorm door het mede bepalen van de exacte projectscope, de projectorganisatie en de projectbegroting;
 • Draagt zorg voor de juiste projectorganisatie, in samenwerking met de Client Manager en de klant;
 • Stelt het projectplan en de projectbegroting op (i.s.m. de Client Manager en/of klant).


Plannen en uitvoeren van projecten:
 • Analyseert projectrisico¡¦s, communiceert dit en treft maatregelen die de risico¡¦s beperken;
 • Plant op realistische wijze het project conform de QUARTZ-principes en Actemium projectmethodiek;
 • Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project volgens de afgesproken scope, planning en begroting;
 • Draagt zorg voor het binnen de projectbegroting blijven en waar mogelijk signaleren en genereren van meerwerk in het project;
 • Begeleidt en coacht het projectteam;
 • Is verantwoordelijk voor het opzetten en uitbouwen van langdurige relaties met klanten;
 • Is verantwoordelijk voor tijdig communiceren naar de klant over de voortgang van het project;
 • Verzorgt de project forecast voor zijn projecten;
 • Handhaaft de regels voor veiligheid en werkomstandigheden op de werkplek en projectlocatie.


Overdracht van projecten:
 • Is verantwoordelijk voor het overdragen van het project aan de klant;
 • Evalueert intern de projectresultaten, indien mogelijk met de klant;
 • Is verantwoordelijk voor de afhandeling/oplossen van (betalings-) disputen op zijn projecten.

Functie-eisen

 • HBO werk- en denkniveau (technische/bedrijfskundige);
 • 7 jaar ervaring met software en/of hardware implementaties in de industrie en/of infra;
 • Kennis van projectmanagement methodieken;
 • Voldoende aantoonbare vakkennis;
 • Goede kennis van Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling en schriftelijk.


Competentieprofiel:


Bij onze opdrachtgever wordt er gewerkt met competentie management. Per functie zijn een aantal competenties vastgesteld die belangrijk zijn bij het goed uitvoeren van de functie. Hieronder staat het competentieprofiel voor deze functie.Verantwoordelijkheid:


De mate waarin de persoon aansprakelijk is voor en verantwoording aflegt over de inzet en consequenties van gemaakte afspraken én ook anderen daarop aanspreekt.Norm = Richtinggevend


Voelt zich verantwoordelijk voor het doen nakomen van gemaakte afspraken op teamniveau en spreekt anderen en zichzelf hier op aan. Anticipeert en neemt tijdig maatregelen om bij te sturen. Is zich bewust van de lange termijn consequenties van gemaakte afspraken en is hierop aanspreekbaar.Resultaatgerichtheid:


De mate waarin de persoon actief gericht is op het behalen van resultaten en doelen en bereid is zijn handelen aan te passen bij te verwachten afwijkende resultaten.Norm = Richtinggevend:


Is in staat eigen en andermans werkzaamheden te benoemen in concrete doelen, stelt meetpunten en mijlpalen en concretiseert werkprocessen. Signaleert en anticipeert tijdig op verstoringen. Spreekt teams en individuen aan op afspraken en resultaten.Innovatief vermogen:


De mate waarin de persoon vernieuwend kan denken en handelen; kansen en mogelijkheden ziet voor vernieuwing van werkwijzen, producten of diensten.Norm = Leidend:


Geeft blijk van een sterke affiniteit met vernieuwing en ontwikkeling ten aanzien van vakinhoudelijke en organisatieonderwerpen. Schept randvoorwaarden in de organisatie om vernieuwend gedrag mogelijk te maken en te stimuleren.Leidinggeven:


Mate waarin de persoon richting en sturing geeft aan medewerkers in het kader van hun taakvervulling, maar ook de stijl van leidinggeven aanpast aan betrokken medewerkers en situatie.Norm = Richtinggevend:


Geeft richting en sturing aan groepen personen ook waarmee geen direct functionele relatie is teneinde organisatiedoelstellingen te behalen. Schakelt gemakkelijk en spontaan tussen verschillende stijlen van leidinggeven al naar gelang de situatie.Organisatiebetrokkenheid:


De mate waarin de persoon zich gedraagt naar de Company Values.Norm = Richtinggevend:


Spreekt anderen aan op het naleven van de Company Values.Samenwerken:


De mate waarin de persoon actief bijdraagt aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer er geen direct eigen functioneel of persoonlijk belang aanwezig is.Norm = Richtinggevend:


Initieert en stimuleert interne, dan wel externe samenwerkingsverbanden in de werkomgeving. Weet personen met uiteenlopende belangen op één lijn te krijgen. Maakt en houdt zich aan afspraken, bewaakt naleving van afspraken van anderen in de werkomgeving.

Interesse? Neem contact op met Jaco Verboom via jverboom@floxwerkt.nl of 0318-581810 of solliciteer via het formulier rechts.

Lijkt dit je wat?

Jaco Verboom

Goedendag, ik ben je graag van dienst. 

Neem contact op